Petr Kubec - Výškové práce mail

Nátěry konstrukcí

Svými nátěry jsme se podíleli na budování sítí mobilních operátorů ....... Barvy od nás chrání zásobníky na cement i stlačené plyny. Životnost plechových střech lze prodloužit vhodnou volbou nátěrové hmoty.

Děčín - Horní Chlum
cementárna Kytín Chodská 2

© 2014 Kubec